CIC Rein

 

Poengberegning Rein (Rangifer tarandus)

Poengberegning av rein etter reglene til CIC er omfattende, og det er mange momenter som skal måles. Det er også mål som ikke tas med i poengberegningen (A og B). Videre er det minuspoeng for uregelmessighet, dvs dersom det er forskjell på høyre og venstre side (K.4.) Målene tas med nøyaktighet på 0,1 cm.

 

Tilleggsinfo om de enkelt mål:

C) Dersom innvendig vidde er større enn lengden av stengene føres differansen i K.4.

 

D) Minstelengde for å regnes som takk er 1,27 cm eller 1/2 tomme, samt den må være lengre enn roten på takken.

 

E) Måles utvendig, fra rosenkrans til lengste spiss - natrulig kurve.

 

F1 og F2) fra stangen til lengste spiss

F3) fra stangen til nakketakkens lengste spiss

F4) lengste takk inkl. stangbredde - vinkelrett på stanga

F5) nest lengste som over

 

G1) største bredde, vinkel må justeres etter takkene

G2) gevirkronens største skovelbredde, måles utvendig fra nedkant av stangen til innbuktning mellom takkene

 

H1) minste omkrets mellom fjøl og greipet. Dersom ikke mulig rett over greipet.

H2) minste omkrets mellom greipet og nakketakken

H3) minste omkrets mellom nakketakken og kronen, mangler nakketakk blir H3=H2

H4) skovlens minste omkrets mellom de lengste takkene i kronen

 

Et bilde for å illustrere de enkelte målene:

Kravene for medalje er:

Bronse 700 poeng

Sølv 750 poeng

Gull 800 poeng

 

 

Norgesrekorden er pr tiden 1080,1 poeng.