Kronhjort - CIC

 

CIC poengberegning kronhjort (Cervus elaphus atlanticus)

Skriv inn dine mål i de hvite cellene, så skal poengsummen beregnes automatisk. Dersom ikke meld gjerne fra på asle@jaktasle.com.

 

Målene legges inn med 0,1 cm nøyaktighet, vekt til nærmeste hele gram. Under tabellen følger en beskrivelse om de enkelte målene.

 

CIC kravene for medalje (norsk og svensk): Gull - 180 poeng, Sølv - 170 poeng og Bronse 160 poeng. Kravene for skotsk kronhjort er noe lavere (170, 150, 140) og høyere for sentral Europa (210, 190,170).

Her er litt informasjon om hvor de enkelte målene skal tas.

1.1. Stanglengden - måles fra nedre kant på rosenkransen, langs stangens ytre kurve og til den lengte av krontaggene. Målebåndet skal trykkes inntil stangen unntatt over rosenkransen.

 

1.2. Øyetaggens lengde - målet tas fra overkanten av rosenkransen til taggens spiss.

 

1.3. Midttaggens lengde - Måles 90 grader på taggens senterpunjt, til taggens spiss.

 

1.4. Rosenkransens omkrets - Omkretsen på rosenkransen måles ved at målebåndet holdes stramt over eventuelle kruminger.

 

1.5. Omkretsen av stangens nedre del - målet tas mellom øyetagg og midttagg på tynneste sted.

 

1.6. Omkrets av stangens øvre del - måles mellom midttagg og kronen.

 

1.7. Gevirets vekt - vekten oppgis i kilo med to desimaler. Ved hel skalle trekkes 0,7 kg fra, eventuelt 0,5 kg ved lavere snitt.

 

1.8. Spennvidde - mål av største innvendige avstand mellom stengene vinkelrett på skallen.

 

1.9. Antall tagger - antallet spesifiseres for høyre og venstre stang. Avbrukne tagger teller med.

 

2.1. Skjønnhet

Farge - geviret skal ha en jevn mørk brun til svart farge med lyse taggspisser.

Struktur (perling) - Geviret skal ha en grov knudret overflate. Rosenkransen skal være tet, grovknudret og ikke avbrutt.

Taggspissene - skal være lyse, naturlige og spisse.

Issetaggene - bør være ansatt umiddelbart ovenfor øyetaggen og omtrent lik lengde.

Krone - her vurderes antall , utvikling, form og symmetri.

 

2.2. Straffepoeng - fradrag for asymmetri, omformet eller kunstig påsatte tagger.