Dovhjort - CIC

 

Dovhjort (Dama Dama)

 

Fyll inn hvite felter, mål til nærmeste mm. Beregning skal da skje automatisk. Ta kontakt dersom spørsmål . Under skjema finner du ytterligere hjelp.

1.1 Lengde av gevirstengene.

Målet tas fra nederste kant av rosenkransen til høyeste kant på skovelen, ikke høyeste tagg. Sammenslåtte tagger på skovelen tas kun med på høydemålingen dersom største vidden på dem er minst som største vidden på skovelen.

 

1.2 Lengden av øyetaggene.

Dette målet tas fra øvre kant av rosenkransen til enden av taggen.

 

1.3 Lengden på skovelen.

Dette målet tas på utsiden av skovelen fra stedet hvor skovelen starter, til høyeste punkt på skovelen.

 

1.4 Vidden på skovelen.

Dette målet tas ved å måle omkretsen til skovelen hvor bredden er størst, hvor det er et innrykk på baksiden. Målet må deles på to for å få vidden.

 

1.6 og 1.7 Nedre og øvre omkrets på stangen.

Disse målene tas på den tynneste delen mellom øyetaggen og midttaggen, og mellom midttaggen og starten på skovelen.

 

1.8 Vekten måles til nærmeste 10 gram, og trofeet skal veies tidligst tre måneder etter fellingen. Dersom skallen er hel (med overkjeve, men uten underkjeve) trekkes 0,25 kg fra vekten. Dersom tennene i overkjeve er fjernet trekkes 0,1 kg fra vekten. Se bilde.

 

2.1. Skjønnhetspoeng

2.1.1. Farge (0-2 poeng):

Blek gule eller kunstig farge gir 0 poeng. Grå eller medium brune gir 1 poeng, mens brun til svart gir 2 poeng.

 

2.1.2. Tagger på skovel, må være minst 2 cm for å telle som tagg.

Ene sidenBegge sidene

Korte, små og få tagger på skovelen00

Tagger langs 1/3 av skovelkanten12

Tagger langs 2/3 av skovelkanten24

Tagger langs hele lengden av bakre skovelkant, samt tagg ved starten av skovel36

 

2.1.3. Masse, form og regelmessighet

Det gis inntil 3 poeng for masse og inntil 2 for form og regelmessighet.

 

2.2 Straffepoeng

2.2.1 Manglende vidde

Vidde mindre enn 85% av gjennomsnitt lengden på stangen – 1 poeng

80 % - 2 poeng

75 % - 3 poeng

70 % - 4 poeng

65 % - 5 poeng

60 % - 6 poeng.

 

2.2.2. Defekte skovler

Ene sidenBegge sider

Svullen, diamant eller triangelformet skovel1-32-6

Flikete skovel2-44-8

Hakkete skovel3-56-10

Manglende eller tynne skovler4-58-10

 

2.2.3 Defekte skovel kanter

Dersom kantene er myke, nedslitte eller porøse kan 0-2 poeng trekkes.

 

2.2.4 Irregulariteter

0-6 poeng kan trekkes dersom geviret er irregulært plassert eller har store ujevnheter mellom lengde på stenger, eller tagger.