Elg - CIC

 

Poengberegning Elg (Alces Alces)

Skriv inn dine mål i de hvite cellene, så skal poengsummen beregnes automatisk. Dersom ikke meld gjerne fra på asle@jaktasle.com.

 

Målene legges inn med 0,1 cm nøyaktighet, vekt til nærmeste hele gram. Under tabellen følger en beskrivelse om de enkelte målene.

 

CIC kravene for medalje er: Gull - 300 poeng, Sølv - 275 poeng og Bronse - 250 poeng.

Nærmere om de enkelte målene:

 

1. Stengenes omkrets - måles på det smaleste punktet ovenfor rosenkransene.

 

2. Største vidde - skal måles der bredden er absolutt størst og som gir den største avstanden mellom stengenes ytterpunkter. Målet skal tas vinkelrett på skallen og bakenfor rosenkransens.

 

3. Skovelens lengde - Lengden måles på gevirets bakside fra øverste til nederste spiss. Målebåndet kan om nødvendig bøyes. Målet skal følge midtlinjen fra øverste til nederste spiss.

 

4a. Skovelens bredde - brukes ved måling av skovelgevir. Dette er bredden av svovelen og måles på baksiden. Måles der bredden er størst og vinkelrett på skovelkanten.

 

4b. Taggenes omkrets - brukes ved måling av stanggevir. Målet tas nøyaktig omkring midten av taggen. Sammenlagt omkrets for inntil 5 av de lengste taggene på hver side teller med.

 

5a. Taggenes gjennomsnittlengde (maks 15) - brukes ved måling av skovelgevir. Alle taggene måles og gjennomsnittlengden beregnes. Er gjennomsnittet under 5 cm, settes den lik 0. Maksimalt antall poeng er 15, altså teller ikke gjennomsnittslengde over 15 cm.

 

5b. Takkenes gjennomsnittslengde - brukes ved måling av stanggevir. Gjennomsnittlengden av samtlige tagger.

 

6a. Antall tagger - brukes ved måling av skovelgevir. Det gis et poeng for antall tagger over 10.

 

6b. Antall tagger - brukes ved måling av stanggevir. Hver tagg teller 1 poeng, men maksimalt 5 poeng pr stang.

 

7. Fradrag - 0-5 poeng for større uregelmessigheter vedrørende taggenes lengde.

0-3 poeng for særlig asymmetri i geviret.